Voorbereiden van een meting

Opladen van de DynaPort

Het is van belang om de DynaPort kort voor de start van de meting op te laden alvorens een meting te programmeren. Als de batterij leeg is voordat de meting is geëindigd, zal de meting voortijdig eindigen met verlies van data tot gevolg.

Batterijconditie

Om de Lithium-Ion batterij in dit product te beschermen, moeten apparaten volledig opgeladen worden bewaard bij lage omgevingstemperaturen. Langdurig opgeslagen apparaten moeten om de drie maanden tot dit niveau worden opgeladen.

Hoe opladen

De DynaPort kan opgeladen worden door het te verbinden met een computer of USB adapter middels de meegleverde USB-kabel. Meerdere apparaten tegelijk kunnen opgeladen worden met behulp van een gevoede USB-hub. Opladen duurt maximaal 5 uur voor MM(+) en maximaal 3 uur voor DP7 apparaten.

 

Nadat het apparaat gedurende 5 minuten op een stroombron is aangesloten, gaat het apparaat in de batterijbesparende modus. Het groene knipperende lampje gaat uit, maar het apparaat wordt nog steeds opgeladen.

LED status

De groene LED geeft informatie over de status van het opladen.

MM(+)

Wanneer het apparaat groen knippert, betekent dit dat het apparaat momenteel oplaadt. Als de LED continu groen brandt is de DynaPort volledig opgeladen.

DP7

Rood knipperen = Batterij bijna leeg

Oranje knipperen = 5-75%

Groen knipperen = 75-95% or a measurement has just started (only the first few minutes)

Groen continu= 95-100%

Blauw = Verbonden met PC

 

Starten van een meting

De DynaPort moet worden geprogrammeerd om te meten.

Devices tab

Wanneer u bent ingelogd op MyMcRoberts en een DynaPort aansluit, verschijnt er een groene (MM & DP7) of bruine (MM+) informatietegel voor ieder aangesloten apparaat. De tegel geeft het serienummer van de DynaPort en haar batterijstatus weer. Tevens kunt u zien dat de DynaPort middels USB is aangesloten.

Het herkennen van de apparaten door Windows kan even duren, doordat voor ieder nieuwe aangesloten apparaat drivers geïnstalleerd moeten worden.

Kies een apparaat

Klik op een tegel om een meting te starten met die specifieke DynaPort. U kunt ook op de ‘Measure’ tab klikken om een meting te programmeren.

Selecteer de starttijd en meetduur

Selecteer de starttijd van de meting. Dit kan direct zijn of een dag in de toekomst. Daarna dient de duur van de meting ingesteld te worden door de schuifbalk naar het gewenst aantal dagen te schuiven. De maximale meetduur voor de verschillende DynaPort apparaten bedraagt:

MM - 15 dagen

MM+ - 7 dagen

DP7 - 5 dagen

LET OP: voor DP7-apparaten is tussentijds opladen mogelijk om metingen met een langere meetduur mogelijk te maken. Neem contact op met McRoberts voor meer informatie over tussentijds laden.

Project- en proefpersoongegevens

Selecteer een project, proefpersoon en visit om een meting te starten. U kunt ook nieuwe projecten, proefpersonen en visits toevoegen. Gebruik maken van verschillende projecten is nuttig voor het organiseren van data.

Proefpersonen zijn gekoppeld aan een specifiek project. Indien u dus een ander project aanmaakt of selecteert dan vallen hier niet dezelfde proefpersonen onder als bij andere projecten van u. Proefpersoongegevens moeten worden toegevoegd voor iedere nieuwe proefpersoon.

‘Visits’ verwijzen naar verschillende meetmomenten. Als er slechts 1 meetmoment voor een proefpersoon is, dan kunt u hier een willekeurig getal invoeren.

Start

Het apparaat kan worden gestart met de ‘START MEASUREMENT’ knop als alle benodigde informatie is ingevoerd. Het apparaat kan worden losgekoppeld van de computer wanneer het programma de melding geeft dat dit kan. De LEDs zullen hierna voor ongeveer 10 seconden knipperen, waarna het apparaat in de stand-by modus gaat. Wanneer de geselecteerde starttijd is bereikt zal het apparaat starten met meten. Tijdens de eerste paar minuten van de meting zullen de LEDs ook knipperen.

Indien er data van een voorgaande meting op het apparaat wordt gevonden als u de meting wilt starten, zal het programma vragen om het apparaat te 'cleanen'. Dit proces verwijdert alle bestaande data van het apparaat. Wanneer de data van de voorgaande meting reeds is geüpload naar MyMcRoberts dan is deze data veilig en kunt u het apparaat veilig 'cleanen'.

Dragen van de DynaPort

De draagband dient rond het middel gedragen te worden, met het apparaat in het midden op de lage rug. Het ingegraveerde McRoberts logo moet leesbaar zijn en de draagband dient aan de binnenkant van het apparaat te zitten. De draagband kan direct op de huid worden gedragen of over een dunne laag kleding. Houd er rekening mee dat de DynaPort niet waterdicht is en dus niet geschikt is om mee te douchen of te zwemmen.